Onze vereniging : JCI Knokke-Heist

Wie zijn we :

JCI (Junior Chamber International) is een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen (18 tot 40 jaar). Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien zij tot toekomstgerichte ondernemers. De vier basispijlers waarrond de leden van onze vereniging evolueren zijn individu, gemeenschap, internationalisme en business.

JCI (Knokke-Heist) is geen serviceclub, maar een wereldwijde vormingsbeweging, een vereniging van mensen die hun vrije tijd willen benutten om zichzelf te ontwikkelen en zodoende ook de gemeenschap in positieve zin te helpen evolueren. De leden krijgen de kans om unieke activiteiten te organiseren. Onder het motto ‘al doende leert men’ bestaan heel wat activiteiten uit wat wij commissiewerking noemen, d.w.z. met een aantal mensen die rond een thema werken om een bepaalde doelstelling te bereiken. De commissies van JCI Knokke-Heist vergaderen regelmatig en brengen maandelijks verslag uit op de Algemene Vergadering, elke derde donderdag van de maand.

Uiteraard is JCI Knokke-Heist een stukje uit de grote internationale JCI-puzzel. JCI telt ongeveer 200.000 leden wereldwijd. Daarom nemen we ook deel aan congressen en vergaderingen in Vlaanderen, België, Europa en internationaal. Tevens onderhouden we contacten met Voka en Unizo. Het zijn allen ontmoetingsplaatsen voor onze leden waardoor ze hun netwerk kunnen uitbouwen, zowel professioneel als puur vriendschappelijk.

Naast deze projecten en vormingsactiveiten is er van zelfsprekend ook ruimte voor de nodige ontspanning. De werkgroep ‘leute’ organiseert op regelmatige tijdstippen allerhande ontspanningsactiviteiten volgens de wensen van de leden van onze vereniging.

Wat vind je zo allemaal op onze website :
 

Lid worden? Een beknopte uitleg voor iedereen die lid wil worden van onze vereniging : JCI Knokke-Heist. 
Kalender Alle activiteiten van JCI Knokke-Heist, alsook van aanverwante clubs, samengevat op één handige pagina.
Op de pagina archief activiteiten vind je een samenvatting van de belangrijkste die reeds achter de rug zijn.
Commissies  Op dit moment hebben we een 5-tal actieve commissies : Commissie 'Start to', commissie 'Wereldontbijt', commissie 'Fietsen door West-Vlaanderen', commissie 'Bouw', en de commissie 'Dag op de Boerderij'. Daarnaast is er de werkgroep 'Leute'.
Leden Als je wil weten wie er lid is van JCI Knokke-Heist.
Sponsors Al onze partners op een rijtje
   
Links Nuttige links en bovendien uitleg over andere clubs in Knokke-Heist : Fifty-one, Lions Knokke-Zoute, Inner-wheel, Marnixring, Markant
Contact Alle contactgegevens